Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε Υπολογισμός για να δείτε πόσο μπορείτε να εξοικονομίσετε με την χρήση υγραερίου

   
Ετήσια Χιλιόμετρα :
Κατανάλωση ανά 100 Χλμ :
Τιμή Βενζίνης / Λίτρο (χωρίς κόμμα) :
Τιμή Υγραερίου / Λίτρο (χωρίς κόμμα) :
   
 
 
Ετήσιο Κόστος Βενζίνης :
Ετήσιο Κόστος Υγραερίου :
Ετήσιο Κέρδος :
Οικονομία (%) :
Στην κατανάλωση υγραερίου έχει υπολογιστεί η επιπλέον ποσότητα υγραερίου Lt/100 χλμ